Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

19 procents ökning för vindkraften 2012

09 Jan 2013

Vindkraften producerade 7,2 terawattimmar (TWh) el under 2012, en ökning med 19 procent från 6,1 TWh 2011, enligt Svensk Vindenergi.

– Vindkraften fortsatte sin tillväxt under 2012. Elproduktionen från vindkraften bidrog till att både pressa elpriset och minska klimatutsläppen från kolkraftverk i våra grannländer, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Vindkraften producerade under 2012 mer el än en genomsnittlig svensk kärnkraftsreaktor. Elproduktionen från vindkraften motsvarade 5,1 procent av elanvändningen i Sverige. Produktionen av vindkraft har nästan tredubblats sedan 2009 och mer än sjudubblats sedan 2006.

Svensk Vindenergis bedömning är att vindkraften kan producera 11 TWh el senast 2014. Men med nuvarande ambitionsnivå i elcertifikatsystemet har Energimyndigheten tidigare bedömt att denna nivå uppnås först 2020.

Detta rapporterar Svensk vindenergi på sin egen hemsida. Hela artikeln och mer nyheter samt intressanta fakta kring vindkraft kan du läsa här.