Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

32 miljoner till forskning om vindkraft i kallt klimat

09 Nov 2012

Energimyndigheten kompletterar den befintliga vindkraftsforskningen med ytterligare 32 miljoner till ett nytt forskningsprogram under åren 2013 – 2016. Programmet ska ta fram ny kunskap och nya tekniker för vindkraft i kallt klimat.

I Sverige återfinns en betydande del av de vindlägen som passar bra för vindkraft i områden som under vintertid utsätts för kallt klimat. Av den planeringsram för vindkraft som Riksdagen beslutat om återfinns hälften av den landbaserade vindkraften i sådana områden. Även Finland, Norge, Schweiz, USA, Kanada, Tyskland, Österrike Ryssland och Kina har förutsättningar för vindkraft i kallt klimat.

Energimyndigheten stödjer redan idag satsningar på forskning och utveckling inom vindkraft i allmänhet som även innefattar kallt klimat, exempelvis forskningsprogrammet Vindforsk, Vindpilotprojekten, Toppforskningsinitiativet och kompetenscentrumet Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum. Energimyndigheten vill nu bidra till att öka ambitionsnivån ytterligare inom just kallt klimat och kompletterar de övriga satsningarna med ett riktat forskningsprogram.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida