Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Allt fler områden lämpliga för vindkraft

08 Jun 2012

I de områden som Sveriges kommuner hittills har pekat ut som lämpliga för vindkraft kan det produceras 108 TWh vindkraftsel, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den totala elproduktionen i Sverige. Det framgår av kommunernas redovisningar till Boverket.

Läs mer här