Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Billigare producera ny vindkraft

03 Jul 2014

Sverige kan bygga stora mängder vindkraft billigare än vad som tidigare antagits. Enligt en ny studie från Energimyndigheten finns gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kWh och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kWh.

– Det finns många vindkraftprojekt i landet som har goda vindlägen. Det är en av förklaringarna bakom utvecklingen. En annan viktig förklaring är att produktionskostnaden för vindkraft har sjunkit kraftigt i hela världen under de senaste 15-20 åren. Det beror på att vindkraftturbinerna blivit effektivare och att konkurrensen på marknaden ökat. Även en ökad erfarenhet av projektutveckling bidrar till den här utvecklingen, säger Maria Stenkvist, projektledare för studien på Energimyndigheten. Läs mer på Energimyndighetens webb