Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Elpriserna dämpas

20 May 2014

Det är slut med dramatiska rusningar och elpriset kommer att vara stabilt under de kommande åren. Det spår elhandelsföretaget Bixia i sin senaste långtidsprognos.

”Vi får in väldigt mycket mer kraft. Den förnybara delen – el producerad från sol, vind och vatten – är väldigt låg i kostnad, så det pressar priset. Det kommer att innebära att prisutvecklingen hålls tillbaka”, säger Matina Rosenberg på Bixia.

Dessutom minskar risken för riktigt höga priser under torrår, tror hon. Bixia spår att systempriserna år 2016 ligger kvar ungefär på dagens nivå, 27 öre per kWh, medan de år 2020 kommer att ligga runt 30-31 öre per kWh. Tidigare har en del el kommit från kolkondenskraftverk och gaskondenskraftverk, vilket är dyrare el än den som kommer från vind och sol. ”Nu när man får in än mer förnybart så konkurrerar den ut den dyrare kraften och kondensproduktionen minskar”, säger Matina Rosenberg. Överskottet av elproduktion måste balanseras med ökad export ut från Norden genom nya ledningar, konstaterar Bixia.

 

Läs hela på di.se - klicka här