Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Etapp 1 av Markbygden-projektet sätter igång

19 Oct 2012

Skogberget vind Ab – lägg det namnet på minnet!

Det är nämligen Svevind och Enercons namn på den första delen av etapp 1. De 36 verk som ska byggas nästa år placeras på berget med samma namn, drygt tre mil väster om Piteå. Och snabbt kommer det att gå, berättar man. Redan nu i höst startar vägbyggandet i området. Med utgång från ställverksbygget vid väg 373, ett arbete som man redan i sommar har kunnat följa från vägkanten utanför Piteå. Det nya ställverket ska ta emot kraften från verken på Skogsberget och nu släpper man alltså nyheten om de kommande byggplanerna. Dessutom är det klart att Naturvårdsverket inte överklagar den första etappen i vindkraftsparken i Markbygden. Därmed är det klart för byggstart av de 314 vindkraftverk som Etapp 1 innefattar.

Till våren 2013 gjuts fundament för 36 verk och tornbyggandet beräknas starta i juni. Redan vid årsskiftet 2013/2014 ska parken stå klar vilket kommer att innebära en febril aktivitet i området med ca 100 personer sysselsatt. Elproduktionen beräknas till ca 250 GWh per år vilket motsvarar elförbrukning och uppvärmning för runt 10 000 villor. Svevinds eget pressmeddelande och en karta över platsen hittar du på Svevinds hemsida, här.