Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Ett fåtal vindkraftverk skadar fåglar och fladdermöss

11 Nov 2011

En ny omfattande forskningsrapport visar hur vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss. Med kunskap och planering kan vindkraftens påverkan på dem minskas betydligt. Det allra viktigaste är att placera vindkraftverken på rätt ställen.

Att vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och fladdermöss är ingen nyhet. Det har varit känt de senaste årtiondena. Men den faktiska omfattningen av riskerna har däremot varit mindre känd.

Forskningsprogrammet Vindval, som drivs av Energimyndigheten och Naturvårdsverket, har tagit fram en rapport som bygger på forskning som tidigare gjorts i Europa och USA. Det är den första sammantagna bedömningen av vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss.

Huvudförfattare är forskarna Martin Green och Jens Rydell från Lunds universitet.

– Med planering och kunskap om fåglarna och fladdermössens beteende går det att minimera riskerna. För fladdermöss är risken kopplad till sensommaren då de samlas runt tornen och jagar insekter, nio av tio olyckor inträffar då. Att tillfälligt stänga av verken kan rädda fladdermössen under perioder då riskerna är som störst, säger Jens Rydell.

Av rapporten framgår att det allra viktigaste är att placera vindkraftverken på rätt ställen. De flesta vindkraftverken dödar få eller inga fåglar och fladdermöss, medan några fåtal verk dödar många. I rapporten beskrivs vilka typer av miljöer som bör undvikas, vad som är viktigt att tänka på inför tillståndsgivning, samt vilka arter som kan påverkas i olika områden.

Rapporten innehåller kunskap som handläggare på länsstyrelser och kommuner, beslutsfattare samt projektörer behöver för att kunna göra väl avvägda bedömningar för en hållbar vindkraftutbyggnad på land och till havs. Rapportförfattarna menar också att en planeringsram på 30TWh inte står i konflikt med ett livskraftigt bestånd av fåglar och fladdermöss.

Till rapporten ”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss”

Läs mer om forskningsprogrammet Vindval på Naturvårdsverkets webbplats


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Åsa Elmqvist, programsekreterare Vindval, 
tel: 08-56020680

Lotti Göransson Uhrnell, presskontakt, Naturvårdsverket,
tel 010-698 13 00