Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Ett vindkraftverk per dag installerades 2011

20 Feb 2012

Återigen slår vindkraftinstallationen i Sverige sitt eget rekord - 354 stycken på 365 dagar.

Nytt rekord igen, nästan ett verk per dag, totalt 354 stycken, en ökning med 50 stycken jämfört med 2010. Den installerade effekten blev 754 MW, en ökning från 603 MW året innan. De tre största tillverkarna Vestas, Enercon och Siemens svarade för 78 procent av den installerade effekten under det gångna året. 

Elproduktionen från vindkraften ökade  med mer än 74 procent till 6,1 TWh. En sexdubbling på fem år. I år väntas en ökning till 8 TWh.

Läs mer på Svensk Vindkraftförenings hemsida