Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Google köper svensk vindkraft

24 Jan 2014

Skriver tioårsavtal med Eolus Vind

Google har tecknat ett tioårsavtal med Eolus Vind. Avtalet innebär att Google kommer att köpa all el som produceras från 29 av de vindkraftverk som Eolus bygger i fyra vindkraftparker i södra Sverige.

Avtalet, ett Power Purchase Agreement (PPA), innebär att Google under 10 års tid med start tidigt 2015 kommer att köpa all förnybar el som produceras av de 29 vindkraftverken.

Kraftverken är av modellerna Vestas V90, V100 och V112. Tillsammans med turbinleveransavtalet har Eolus och Vestas tecknat ett tioårigt fullserviceavtal. Eolus kommer efter driftsättning att svara för drift- och administration av anläggningarna.

Den totala installerade effekten uppgår till 59 MW

Läs mer här