Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Ny databas över alla vindkraftverk i Sverige

30 Aug 2012

Nu lanseras Vindbrukskollen för allmänheten – ett webbaserat verktyg som ger en översikt av landets befintliga och projekterade vindkraftverk Vindbrukskollen är en webbaserad nationell databas för vindkraft i Sverige som bland annat visar var i landet det finns vindkraftverk och var man projekterar för att bygga nya verk. På Vindbrukskollen finns även mycket annan kartbaserad information som kan användas i planerings- och tillståndsprocessen. – Vindbrukskollen är ett efterfrågat verktyg från vindkraftsbranschen som vi tror kommer få stor betydelse för utvecklingen av vindkraft i Sverige, säger Magnus Nårdal, projektledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Se hela Nyhetsbrevet från Energimyndigheten