Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Svenska kraftnät satsar 16 miljarder på nya ledningar

26 Nov 2012

Svenska elproducenter som vill tjäna pengar på export är fångade i landets gamla och bitvis slitna elnät. Dessutom är flaskhalsarna många och snart är kapacitetstaket nått. Men under den konferensen v46 Vindkraft, i Piteå, redovisade Svenska kraftnäts VD Mikael Odenberg de kommande storsatsningarna som syftar att hjälpa såväl vindkraftutveckling som övriga kraftproducenter.
- Vi behöver investera mellan 50 och 60 miljarder i ledningsnätet fram till år 2025, konstaterade Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät.E
lbolagen och elproducenterna vill ha en kapacitetshöjning av det svenska kraftledningsnätet och en integrering med övriga Europa.
- Vi måste börja se el som en produkt och som en industri, tyckte Eva Vitell, projektutvecklare på Vattenfall för landbaserad vindkraft, under en debatt på konferernsen Nolia Vind.
Hon fortsatte:
- Vi har fantastiska naturresurser som kan nyttjas bättre om vi ges möjligheter.
Sverige har många elintensiva industrier som är i behov av trygga elleveranser. Men med en utbyggd elproduktion, inte minst genom vindkraft, skulle el även kunna exporteras.
- Därför blir jag glad att Svenska Kraftnät har ett europeiskt perspektiv i sin perspektivplan. Med ett internationellt integrerat elnät kan vi även använda vattenkraften som reglerkraft, inte bara i Sverige utan hela Europa. Det höjer värdet på våra vattenresurser, sade Eva Vitell.

Läs resten av artikeln om SVK´s satsningar där artikeln publicerades, på Energinytt.se