Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Värmland in i Power Väst 2012

10 Nov 2011

Power Väst har som uppgift att öka antalet sysselsatta inom vindkraft i Västra Götaland och har verkat sedan 2008. Från och med 2012 utvidgas arbetet och inkluderar Värmland.

I Värmland finns cirka 34 MW vindkraft installerad varav 30 MW i Vänern. Vindbruksplanerna som börjar bli klara visar att det finns en stor potential att bygga mycket vindkraft här. Flera leverantörer av utrustning och tjänster har sitt säte i Värmland och ser positivt på möjligheterna att utöka vindkraften på hemmaplan.

Power Väst arbetar för närvarande med tre delar:

  • Stärka näringslivet och öka sysselsättningen inom vindkraftssektorn i Sverige
  • Stärka kompetensen och forskningen inom vindkraften i Sverige
  • Öka acceptansen för vindkraft för att vindkraften ska kunna utvecklas och leda till fler jobb.

www.powervast.se