Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Vindkraft bland de billigaste om man ska bygga ny elproduktion

25 Nov 2014

Vattenkraften är alltjämt det billigaste sättet att producera el i nybyggda anläggningar. Men vindkraft placerad på land är näst intill lika billig. Det visar Elforsks studie ”El från nya och framtida anläggningar ” som presenterades på en Energilunch den 19 november i Stockholm. De båda hamnar i storleksordningen 45–50 öre per kWh el i produktionskostnad.

Kolkraftverk ger den billigaste elen, men är ju inte aktuella för Sverige. Sedan föregående utgåva noteras också kraftigt sänkta kostnader för el från solceller. I solcellsparker kan produktionskostnaden komma ned under en krona per kWh. Kärnkraftens produktionskostnader har stigit och hamnar på knappt 55 öre per kWh.

Kostnaderna ovan är beräknande utan de styrmedel som utsläppsrätter, elcertifikat och skatter som finns i befintliga stödsystem.

Elforsks rapport visar kostnaderna för 28 olika anläggningstyper och trenden är tydlig, vindkraften har alltså blivit billigare jämfört med den förra uppdateringen av rapporten för tre år sedan. Om hänsyn tas till de styrmedel som finns i befintliga stödsystem och skatter så blir vindkraften i särklass billigast.  Större kraftvärmeanläggningar med biobränslen har också fått betydande sänkningar om hänsyn tas till styrmedel.

Läs mer här.