Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Vindkraften får starkt stöd i Almedalen

06 Jul 2012

Under Almedalsveckan på Gotland samlades vindkraftbranschens företrädare och diskuterade nuläge och framtid.

Under politikerveckan i Almedalen på Gotland arrangerades flera vindkraftseminarier, främst var det de stora aktörerna, som Siemens, Vattenfall och Vestas som erbjöd föredrag, debatter och studiebesök.
Sammantaget kan man säga att vindkraften fortsätter att vara ett diskutabelt ämne men som har ett starkt stöd hos såväl politiker som tjänstemän. I de politikerdebatter som arrangerades påtalade samtliga partier sitt stöd för förnybar energi, de flesta även för vindkraft förutom en del som svävade på målet och ville vara "förnybar men teknikneutral".

Energimyndighetens nye generaldirektör Erik Brandsma levererade omvärldsspaningar vid ett seminarium arrangerat av Siemens. Han berättade om jakten på "Independence day" för energi, att allt fler länder satsar på att trygga sin egen energi-försörjning inför framtida förändringar. När det gäller lönsamhetsfrågor inom vindkraft tog Brandsma upp ett intressant exempel: I USA är redan nu en vindpark i bra läge prismässigt konkurrenskraftig med kolkraft. Brandsma förordade rätt energikälla på rätt plats.
"Bygg vindkraft där det blåser, solenergi där det är sol och se sen till att bygga ut ledningsnätet så att Sverige kan vara grönt batteri för Europa. Vi måste ha ett europaperspektiv på energifrågorna."

På Vattenfalls Seminarium "Hållbart energisystem för framtiden" fanns Karl Bergman, forskningsdirektör Vattenfall på plats för att låta sig utfrågas av Elisabeth Ström, kommunikationsdirektör på Vattenfall.
Som svar på vad han skulle satsa på, om hans budget ökades med 1 miljard per år svarade han tydligt: "Fick jag en miljard till i budget lade jag den på vindkraft. Vi Ska satsa mer på vind. Det är förvisso just nu en omogen teknik och vindkraft offshore  kräver mycket forskning kring säkerhet. Men det är är rätt att satsa på det". Avslutningsvis fick han drömscenariot av moderatorn - Tänk dig att du är statsminister för en dag, Vilken lagstiftning skulle du fatta för ett bättre hållbarhet samhälle?
Svaret kom omgående"Se över tillståndsprocesserna för utbyggnad av förnybar energi och elnätets utbyggnad. Det kan inte vara rimligt att det ska ta så lång tid att få tillstånd att bygga vindkraft".

Vid turbintillverkaren Vestas seminarium fick flera branschföreträdare möjlighet att tillbakavisa den lönsamhetskritik som vindkraftens fått på senare tid, även det utspel som Kungliga vetenskapsakademin kom med för en tid sedan.
Annika Helker Lundström, vd för Svensk vindenergi, inledde: "Idag produceras 6,65 TWh vindkraftsel, det beräknas stiga till 8 TWh vid 2012 slut, 11 twh  2013. Sen blir det bromsning i utbyggnadstakten. Detta på grund av  Elcertifikatens låga nivåer just nu - cirka 14 öre Idag.  Detta i kombination med låg elpriser försämrar incitamenten att bygga mer vindkraft. När incitamenten viker börjar branschen leta sig utanför Sverige.
Vi har en möjlighet att bli ett grönt batteri för Europa. Det finns Stor möjlighet till lokal  sysselsättning och skatteintäkter. Men det krävs ökade politiska viljeyttringar för förnybar utbyggnad måste till. Ambitionen i certifikatsystemet måste dessutom höjas. 112 twh vindkraft är i "pipeline"  är möjligt att bygga. Rent krasst kan vattenkraft reglera 30-40 twh vind, om man ser till den egna marknaden.

Samhällsekonomen Jenny von Bahr presenterade en ny utredning hon gjort angående arbetstillfällen och allmän samhällsnytta från vindkraftbranschen. Hennes studie visar att det i år är nästan 10000 personer i Sverige som direkt eller indirekt arbetar i vindkraftbranschen. Det i sin tur genererar Skatteintäkter på totalt cirka  2,50 miljarder. Vidare visade von Bahrs utredning att branschen Omsätter i år 19,3 miljarder, något som beräknas öka till  ca 30,5 mdr år 2020.

Vid samma seminarium presenterade Gustaf Ekberg, vd för Eolus vind och Matilda Afzelius, Stena renewable sina framtidsplaner.
Stena vill bygga 40 verk och investera 1,5 mdr SEK per år. Eolus har byggt 371 verk och varit lönsamma varje år sedan 1990. Ekberg fastslog att man trots kritik mot vindkraftens lönsamhet kommer att fortsätta bygga vindkraft. trots låga elpriser, låga elcertifikatsnivåer och Kungliga vetenskapsakademins utspel. De konstaterar att den Övre tredjedelen av projektportföljen är lönsam att bygga trots detta, och nästa år ska 80 verk byggas.
Ekberg avslutade med en replik till kritikerna:"Humlan kommer flyga även nästa år, då produceras det mer än 11 twh vindkraftel, trots att KVA  påstår att Max 10 twh är möjligt att reglera i det svenska elsystemet."

 

Text: Jonas Lundmark, SWID och Vindkraftcentrum i Barentsregionen. Kontakt: jonas.lundmark@pitea.se