Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Vindkraftens utbyggandstakt minskar

30 Jun 2014

Nya siffror från Energimyndigheten Utbyggnadstakten för svensk vindkraft minskade under 2013 för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Detta enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011.

Utbyggnadstakten minskade under 2013 och jämfört med året innan registrerades det 23 procent mindre ny vindkrafteffekt. Totalt byggdes det 258 nya verk under 2013 med en sammanlagd effekt på 599 megawatt. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk i Sverige.

– Utvecklingen är tvetydig. Den starka svenska kraftbalansen, tillsammans med en minskande elanvändning, pressar intäkterna och håller tillbaka utbyggnaden. Dessutom har marknaden avvaktat de nya kvotförslagen i elcertifikatsystemet. Mot detta kan ställas sjunkande produktionskostnader och effektivare teknik som gör att det alltjämt fortsätter byggas vindkraft i en historiskt sett stor omfattning, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Läs hela på Vindkraftsnyheter.se - klicka här...