Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Om oss

Vindkraftverk

I samverkan

Portalen för nya, fler och bättre affärer inom vindbranschen

SWID är en affärsportal för svensk industri med syfte att stärka den nationella såväl som globala vindmarknaden.

Genom SWID synlig- och tydliggörs hela värdekedjan för utveckling och etablering av vindkraft och visar samtidigt på mervärdena för svensk industri.

SWID är sökbar för vindbranschens alla behov av produkter och tjänster inom tillverkning, planering, byggnation, installation, drift och underhåll. Här kan man söka nya leverantörer, kunder eller samarbetspartners utifrån logistiska/geografiska förutsättningar, projektfas, komponenter och kompetensområden. Databasen vänder sig till etablerade såväl som potentiella företag inom vindkraft. Det är kostnadsfritt att vara registrerad i SWID.

Databasen finns även i en engelsk version för att fungera som ett fönster mot globala vindmarknaden.

SWID grundades september 2011 i samverkan av Regionförbundet i Kalmar län, Power Väst i Västra Götalandsregionen samt Triple Steelix i Bergslagsregionen. Initierat av dåvarande noden för Näringslivs- och affärsutveckling inom Nätverket för Vindbruk.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring vår tjänst kontaktar du oss enklast på info@windindustry.se.

Fredrik Dolff

Fredrik Dolff

Phone +46 (0)700 82 53 01
Cell +46 (0)700 82 53 01