Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Välj län

Välj en eller flera kategorier

SAFT AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Samkraft AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service

Sapos AB

Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Scana Steel Björneborg

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
 • Metallbearbetning

Scandinavian Wind AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter
Småskaliga vindkraftverk
 • Konsulter

Schaeffler Sverige AB

Komponent & system
 • Kontrollsystem & programvara
 • Lager
 • Smörjsystem
Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Schunk Nordiska AB

Komponent & system
 • Generator
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult

SEBAB AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Transformator
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Reparation och service

Semcon Caran AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Senvion Scandinavia AB

Vindturbinleverantör Ja

Siemens AB

Vindturbinleverantör Ja
Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Transformator
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Elnät

Siral System Co AB

Komponent & system
 • Fundament
Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning

Sjölanders Mekaniska AB

Komponent & system
 • Metallbearbetning

SKF Coupling Systems AB

Komponent & system
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Skruvar & fästande komponenter

SKF Sverige AB

Komponent & system
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kontrollsystem & programvara
 • Lager
 • Mekaniska verktyg
 • Mätutrustning
 • Smörjsystem
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning

Skuru Högre Höjder Ropeaccess AB

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg

SMC Sweden AB

Komponent & system
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Mätutrustning
 • Smörjsystem
 • Växellåda
 • Ytbehandling
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Komponenter och teknik

SMHI

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Vindresursanalys & vindmätning

Solvicon AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning

SSAB

Komponent & system
 • Metallbearbetning
 • Torn
Offshore
 • Komponenter och teknik

SSPA Sweden AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Fartyg
 • Fundament
 • Hamn
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Stema Wind AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Generator
 • Smörjsystem
 • Säkerhetsutrustning
 • Transformator
 • Växellåda
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Konsulter
Småskaliga vindkraftverk
 • Konsulter

Stena Renewable AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

STF Ingenjörsutbildning AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

StormGeo

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Vindresursanalys & vindmätning

Straits International AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys

STRI

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter

Stål & Rörmontage AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Metallbearbetning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage

Sven Jinert AB

Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft

Svenska Vindkraftkonsulterna AB

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning
Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning

Svets & Montage Industripartner AB

Komponent & system
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Skruvar & fästande komponenter
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
Offshore
 • Komponenter och teknik
Småskaliga vindkraftverk
 • Komponenter och teknik

Svevia AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Fundament

Svevind AB

Vindturbinleverantör Ja
Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning

Sweco AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Swerea IVF AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult

Systecon AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Söderhamns LBC

Bygg-, installation- och entreprenad
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark