Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Advokatfirman Lindahl

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
916629-0834

Gatuadress huvudkontor
Studentgatan 6, 211 38 Malmö

E-post
pab@lindahl.se

Telefon
+46 40 664 66 50

Hemsida
www.lindahl.se

Etableringsår
1918

Antal anställda
251-500

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Energibranschen är en komplex bransch och har under de senaste åren genomgått stora förändringar. Fler aktörer etablerar sig och konkurrensen ökar inom flera energiområden. Lindahl har under lång tid lämnat råd till företag inom energibranschen, varav några av de ledande kraftproducenterna och elhandelsföretagen i Sverige. Lindahl bistår klienter inom etableringar, företagsöverlåtelser, omstruktureringar, uppförande och drift av produktionsanläggningar samt finansieringar av projekt och bolag inom energibranschen. Vi erbjuder även specialistkompetens vid upprättande av olika typer av kommersiella avtal som berör branschen, exempelvis samarbets-, leverans- och distributionsavtal.

Rådgivning inom energibranschen kräver bred erfarenhet och kompetens inom bland annat energirätt, avtalsrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt och finansiering. Lindahl har exempelvis ledande expertis inom miljöfrågor kopplat till vindkraft, varit rådgivare vid finansieringen av de största vindkraftparkerna och lämnar entreprenadrättslig rådgivning för landets största igångvarande kraftvärmeprojekt.

Våra kompetensgrupper för Entreprenadrätt och TMT (Telekom, Media och Teknologi) hanterar många av de ärenden vi anlitas för och vår erfarenhet inkluderar etableringar (inklusive rådgivning kring de koncessioner och tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet i Sverige). De senaste åren har även vår kompetensgrupp för Konkurrensrätt allt oftare lämnat råd i konkurrensrättsliga frågor till aktörer inom branschen. Vi märker mycket av att energibranschen idag karaktäriseras av intensiv utveckling beträffande miljöfrågor. Vår kompetensgrupp för Miljörätt har omfattande erfarenhet av de miljörättsliga frågor som uppkommer i samband med tillståndsprövningar, men lämnar även råd i samband med till exempel företagsöverlåtelser och miljöskadeärenden.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Stockholm - Stockholm
Skåne - Malmö
Västra Götaland - Göteborg
Gävleborg - Uppsala
Örebro - Örebro

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Juridiska tjänster
  • Miljö & tillstånd

Kontaktperson

Namn
Per-Anders Bengtsson

Befattning
partner

E-post
pab@lindahl.se

Telefon
+46 40 664 66 50