Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Calluna AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556575-0675

Gatuadress huvudkontor
Linköpings slott, 582 28 Linköping

E-post
hakan.ignell@calluna.se

Telefon
0708 12 31 71

Hemsida
www.calluna.se

Etableringsår
1992

Antal anställda
51-100

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Calluna är en naturmiljökonsult. Vi genomför uppdrag (fladdermöss, fåglar, naturvärden och liknade) så att resultatet ska kunna användas som underlag till MKB och de tillstånd som krävs för en etablering av vindkraft. Vi redovisar funna naturvärden av respektive art och en bedömning av anläggningens förväntade påverkan på identifierade värden. Vid behov kommer vi att föreslå olika typer av lösningar på eventuella problem. De redovisas i våra rapporter i form av olika typer av hänsyn, skyddsåtgärder, skyddsavstånd, kompensationsåtgärder, förändringar av projektets utformning och/eller förslag till fördjupade studier av dom naturgivna förutsättningarna genom t.ex. landskapsanalys.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Östergötland - --
Västra Götaland - --
Skåne - --
Stockholm - --

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen:

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Miljö & tillstånd

Kompletterande information
Calluna AB är landets största naturvårdskonsult med idén att visa hur vi kan säkra funktionen av våra ekosystem i framtiden. Vi är rätt samarbetspartner när det gäller naturvård, samhällsplanering och infrastrukturplanering. Vi är idag drygt 50 medarbetare i Linköping, Lidköping, Malmö, Göteborg och Stockholm. Calluna startades 1992. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi har också ett laboratorium som är ackrediterat av Swedac för ett flertal provtagnings- och analysmetoder enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Grundarna är fortfarande aktiva i företagets ledning.

Kontaktperson

Namn
Håkan Ignell

Befattning
Affärsutveckling/marknad

E-post
hakan.ignell@calluna.se

Telefon
013 46 10 300

Mobiltelefon
0708123171