Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Enetjärn Natur AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556761-6668

Gatuadress huvudkontor
Kungsgatan 53, 903 26 Umeå

E-post
info@enetjarnnatur.se

Telefon
090-710950

Hemsida
www.enetjarnnatur.se

Etableringsår
2001

Antal anställda
6-50

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Enetjärn Natur AB är ett konsultföretag som utvecklar och erbjuder kvalificerade och oberoende tjänster inom naturvård och samhällsplanering.

Inför tillståndsprövningar av vindkraft erbjuder vi bland annat förstudier, MKB, landskapsanalyser, naturvärdesinventeringar, kungsörns- och andra fågelutredningar, fladdermusutredningar, vattenundersökningar, rennäringsutredningar (även SKB), utredningar kring ekologisk kompensation, artskyddsutredningar, stöd kring Natura 2000 frågor mm. Vi genomför även kontrollprogram och uppföljningsstudier efter färdigt tillstånd.

Vi kan också vara ett ett strategiskt stöd vid val av lokalisering och utformning. Flera av våra konsulter har tidigare tjänstgjort på länsstyrelser och kommuner.

Vårt arbetssätt präglas av våra värderingar engagemang, lyhördhet, kvalitet, integritet och ekologiskt ansvarstagande.

Vårt huvudkontor ligger i Umeå, men vi har även lokalkontor i Malmö och Uppsala och möjlighet att erbjuda våra tjänster och kompetenser i projekt över hela landet. Efter drygt 10 års verksamhet är vi idag ett 30-tal medarbetare med allt från specifika artkunskaper till breda miljökompetenser. Vår ambition är att förena samhällsutveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

Vindkraften är en viktig del av verksamheten vid Enetjärn Natur AB. Vi arbetar även med gruvor, infrastruktur och andra stora projekt som påverkar natur och miljö. Dessutom har vi flera uppdrag inom miljö och naturvård åt stat och kommun, något som ger oss hög trovärdighet som miljökonsult.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Västerbotten - Umeå
Skåne - Malmö
Norrbotten - Arjeplog
Halland - Varberg
Uppsala - Uppsala

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Miljö & tillstånd

Kompletterande information
Enetjärn Natur AB arbetar som oberoende konsult. Företagets utredningar och analyser har ett objektivt förhållningssätt och vilar på en vetenskaplig grund.

Enetjärn Natur AB är ett företag med stabil ekonomi, innehar F-skattesedel och är fritt från skulder för skatter och sociala avgifter. Företaget har en sedvanlig företagsförsäkring med ansvarsförsäkring.

Enetjärn natur AB har under 2010 erhållit en kvalitetscertifiering enligt ISO9001.

Kontaktperson

Namn
Tove Hägglund

Befattning
Naturvårdskonsult

E-post
tove@enetjarnnatur.se

Telefon
090-71 09 70