Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Gothia Vind AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556714-2095

Gatuadress huvudkontor
Norra Ågatan 32, 431 35 Mölndal

E-post
info@gothiavind.se

Telefon
+46 31- 3366590

Hemsida
www.gothiavind.se

Etableringsår
2006

Antal anställda
1-5

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Gothia Vind ska projektera, bygga och förvalta vindkraftverk i områden med goda vindar i Sverige. Avsikten är att bli en betydande producent av förnybar el. Företagets vision är att bidra med 10% av den totala utbyggnaden av landets vindraft och därmed bli ett av de ledande vindkraftföretagen i Sverige inom tio år. Ambitionen är att bygga vindkraftparker om minst 20MW. Gothia Vind eftersträvar att bli ett bolag med god lönsamhet, långsiktiga relationer till kunder och tillväxt via samarbete med andra intressenter.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Västra Götaland - Mölndal
Norrbotten - Skellefteå

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Vindkraftsägare och investerare:

  • Projektör

Projektör inom:

  • Vindkraftsägare

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Projektering

Kompletterande information
Gothia Vinds målsättning är en projektportfölj med 1000 MW installerad effekt. Gothia Vind söker aktivt efter vindrika områden för etablering av nya vindkraftanläggningar och har tills idag tecknat arrendeavtal motsvarande en installerad effekt på cirka 580 MW. Projekten befinner sig i varierande stadier av projekteringsfasen. De första anläggningarna beräknas driftsättas redan 2012 och därefter färdigställs nya anläggningar löpande.

Kontaktperson

Namn
Aferdita Parduzi

Befattning
Projektadministratör

E-post
aferdita.parduzi@gothiavind.se

Telefon
+46 313366590