Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

HS Kraft AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556885-6503

Gatuadress huvudkontor
Frihamnsallén 8, 21120 Malmö

E-post
info@hskraft.se

Telefon
+46 40-6941960

Hemsida
www.hskraft.se

Etableringsår
2006

Antal anställda
6-50

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
HS Kraft utreder, projekterar, bygger och förvaltar större och mindre vindbruksanläggningar i vindstarka lägen.

HS Krafts affärsidé
HS Kraft AB skall skapa värde med vind i ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med marknadens samtliga intressenter. HS Kraft AB skall vara en ledande samhällsutvecklare genom vindbruk som skapar och förverkligar goda förutsättningar för förnyelsebar energi i områden med starka vindlägen.

Oberoende
HS Kraft är oberoende och fokuserar sin verksamhet primärt till vindstarka lägen i Norden.

Finansiell styrka
HS Kraft ingår i BayWa r.e. koncernen vilket innebär en mycket god finansiell styrka till att både utveckla och finansiera vindbruksparker.

Nya möjligheter
HS Kraft gör det möjligt för markägare, investorer och andra intressenter att skaffa ytterligare en inkomstkälla i form av produktionsanläggningar för förnybar energi.

Liten arbetsinsats - stabil avkastning
När markägare ställs inför behovet att rationalisera och komplettera verksamheten söker man möjligheter att utnyttja marken till investeringar med liten arbetsinsats och stabil avkastning. Vindbruk erbjuder en sådan investering.

Goda partnerskap med markägare och investorer
HS Kraft vänder sig till en eller flera ägare av stora markområden i Norden med god vindenergipotential och väl tilltagna avstånd till bostäder, samt till projektutvecklare som önskar avyttra vindbruksprojekt för att kunna realiseras.

Stora markområden - god energipotential
HS Kraft vänder sig främst till en eller flera ägare av stora markområden i södra Sverige med god vindenergipotential och väl tilltagna avstånd till bostäder.

Uppförandekod
Såsom aktiv samhällsutvecklare vill HS Kraft ta sitt sociala ansvar - både på lokal och global nivå. Därför ser vi det som naturligt att vara ansluten till den uppförandekod som vår branschförening Svensk Vindenergi har tagit fram för vindbruksbranschen.

HS Kraft AB är medlemmar i följande branschorganisationer:
Svensk Vindenergi
Skånes Vindkraftsakademi

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Skåne - --

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Vindkraftsägare och investerare:

 • Projektör

Projektör inom:

 • Vindkraftsägare

Konsult och tjänsteleverantör inom:

 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning

Entreprenadarbete inom:

 • Bygg och montage
 • Fundament & betong
 • Mark

Drift och underhåll inom:

 • Drift
 • Nedmontering
 • Övervakning och styrning

Kontaktperson

Namn
Håkan Wallin

Befattning
VD

E-post
info@hskraft.se

Telefon
+46 40-6941960