Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556782-8818

Gatuadress huvudkontor
Östertullsgatan 18a, 52142 Falköping

E-post
jonas.ornborg@biologiochmiljo.se

Telefon
+46 704-157900

Hemsida
www.biologiochmiljo.se

Etableringsår
2009

Antal anställda
1-5

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
På Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB arbetar biologer med både limnisk (under vatten) och terrester (över vatten) inriktning. Vi genomför inventeringar av olika biologiska värden i samband med olika exploateringar i naturmiljöer, vilket bland annat innefattar vindkraftsetableringar, tillsammans med sammanställning och analys av redan befintlig kunskap i det aktuella området. Identifiering och beskrivning av naturvärden i aktuellt område tidigt i projekteringsfasen skapar bättre förutsättningar för en optimal utformning av planerade projekt. Detta i sin tur gör att tillståndsprocess löper smidigare. Upplägg, utformning och redovisning av enskilda projekt utformas därför i samråd med beställare för att färdig rapport på bästa sätt skall kunna ingå som underlag till tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt uppfylla ställda krav från såväl tillsyns- som tillståndsgivande myndighet. Vi genomför även uppdrag efter det att vindkraftverken är på plats i fråga om framtagandet av kontrollprogram, egenkontroll, undersökningar/analyser/inventeringar i relation till givet tillstånd etcetera.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Västra Götaland - Falköping
Halland - Kungsbacka

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Miljö & tillstånd
  • Projektering

Kompletterande information
I dagläget har vi kontor i Falköping (Västra Götalands län) och Kungsbacka (Hallands län). Vi genomför dock uppdrag i hela Sverige med tyndpunkten i södra och mellersta Sverige.

Kontaktperson

Namn
Jonas Örnborg

Befattning
Delägare

E-post
jonas.ornborg@biologiochmiljo.se

Telefon
+46 704-157900

Mobiltelefon
+46 704-157900