Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
202100-1090

Gatuadress huvudkontor
Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten

E-post
riksant@raa.se

Telefon
010-480 80 00

Hemsida
www.arkeologiuv.se

Etableringsår
1959

Antal anställda
51-100

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Vi kan vara er kulturhistoriska expertis och hjälpa er med kulturhistoriska inventeringar, analyser och planeringsunderlag med inriktning på fornlämningar och kulturmiljö. Vi anpassar underlagen till uppdragens karaktär och skalnivå. Behov av underlag vid storskaliga projekt innebär stora variationer som förutsätter olika typer av bakgrundsmaterial och redovisningar. Exempelvis kan behoven variera från bedömning av påverkan på hela landskap till förslag på antikvariska åtgärder på enskilda lämningar. Vi värnar om att medverka till att höja kvaliteten på projektarbetet för att få en effektivare hantering av kulturmiljöfrågor i arbetsprocessen genom att ta fram fullgoda beslutsunderlag, både för verksamhetsutövaren och för beslutande myndigheter.

Vi har fem kontor men arbetar över hela landet.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Stockholm - Stockholm
Uppsala - Uppsala
Östergötland - Linköping
Västra Götaland - Mölndal
Skåne - Lund

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Juridiska tjänster
  • Miljö & tillstånd

Kontaktperson

Namn
Clas Ternström

Befattning
Projektledare/arkeolog

E-post
clas.ternstrom@raa.se

Telefon
010-480 81 69

Mobiltelefon
076-128 41 69