Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556464-6874

Gatuadress huvudkontor
Brinellgatan 4, 501 15 Borås

E-post
info@sp.se

Telefon
+46105165000

Hemsida
www.sp.se

Etableringsår
1993

Antal anställda
>500

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
SPs uppgift är att bidra till tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet samt till säkerhet, god miljö och en hållbar utveckling i samhället. Vi gör detta genom behovsmotiverad forskning och ett brett tjänsteutbud inom teknisk utvärdering och mätteknik.

Med en omsättning på drygt 1100 Mkr och ca 1200 medarbetare är SP ett av landets största forskningsinstitut.

Vi utvecklar kunskap genom forskning i samverkan med universitet och högskolor, andra forskningsinstitut och internationella partners. Forskningen har såväl grundläggande som tillämpad karaktär.

Vi använder kunskap för att genomföra uppdrag för ca 10 000 kunder årligen. Uppdragen kommer in i alla led från utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan avse tekniska undersökningar, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring eller certifiering.

Vi överför kunskap genom publikationer, seminarier, utbildning och olika nätverksaktiviteter. En betydande del avser teknikspridning till små och medelstora företag. Vi medverkar också i arbetet med nya tekniska regler och standarder, till exempel inom EU.

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Västra Götaland - Borås

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Forskning, utveckling och utbildning
  • Teknikkonsult
  • Test, mät och certifiering
  • Vindresursanalys & vindmätning

Kompletterande information
Ackrediterad ljudmätning av vindkraftverk enligt IEC 61400-11

Kontaktperson

Namn
Lars Åkesson

Befattning
Projektledare

E-post
lars.akesson@sp.se

Telefon
+46105165024

Mobiltelefon
+46703165024