Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

STF Ingenjörsutbildning AB

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
556134-8946

Gatuadress huvudkontor
Box 1080, Kungsbroplan 3A, 10139 STOCKHOLM

E-post
info@stf.se

Telefon
08-586 386 00

Hemsida
www.stf.se

Etableringsår
1861

Antal anställda
6-50

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
Vilka är vi?
STF Ingenjörsutbildning AB är Sveriges ledande teknikutbildningsföretag för vidareutbildning. Utbudet av kurser inom teknikområdet är brett och målgruppen för våra utbildningar är främst tekniker och ingenjörer. Kurserna genomförs i huvudsak med hjälp av inhyrda föreläsare som valts ut bland landets främsta specialister från näringsliv och högskolor. STF har ett nätverk bestående av närmare 2 500 föreläsare. Varje år utbildar vi ca 8.000 personer vid ca 900 kurstillfällen.

Kurser och seminarier
Vår huvudprodukt är öppna kurser och seminarier på 1-3 dagar. Förutom kunskapsöverföringen mellan föreläsare och kursdeltagare erbjuder STF en mötesplats där kursdeltagarna träffas och utbyter erfarenheter med kollegor i andra företag och branscher. Vi erbjuder även företagsanpassade kurser och längre utbildningsflöden som tas fram och genomförs i samarbete med våra kunder.

Historik
På 1930-talet startade Teknologföreningen den kursverksamhet som STF Ingenjörsutbildning AB idag för vidare. Kurserna rörde sig i huvudsak på områden i stark teknisk utveckling, hjälpvetenskaper som hade fått praktisk tillämpning eller områden som hade varit försummande i ingenjörsutbildningen. Syftet var att öka ingenjörernas samhällssyn, ge dem ökad kontaktyta med omvärlden, aktualisera deras yrkeskunskap och göra den värdefullare.

STF Ingenjörsutbildning AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Ingenjörer

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Stockholm - Stockholm

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Forskning, utveckling och utbildning

Kompletterande information
Utbildning inom Vindkraftsområdet

Kontaktperson

Namn
Peter Platell

Befattning
Projektledare

E-post
peter.platell@stf.se

Telefon
08-586 386 15

Mobiltelefon
0765400718