Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

WindXEnergy

Skriv ut Tillbaka

Företagsuppgifter

Organisationsnummer
559128-4913

Gatuadress huvudkontor
Lillsvängen 10, 132 51 Saltsjö-Boo

E-post
info@windx.se

Telefon
+46 735-242295

Hemsida
www.windx.se

Etableringsår
2016

Antal anställda
1-5

Information om företagets verksamhet

Verksamhetsbeskrivning
WindXEnergy erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom vindkraft. Vi har erfarenhet från ett 20 tal olika projekt runt om i Sverige där vi i huvudsak har agerat projektledare. Kompetenser och erfarenheter vunna såhär långt:
• Projektledning av vindkraftsprojekt
• Förhandling och upprättande av arrendeavtal med markägare
• Vinddataanalyser och WindPRO/WaSP arbeten
• Planering av anläggningsutformning, (tex turbinplacering, vägdragning, nätanslutning)
• Bygglovsansökan enligt PBL och framtagande av bygglovshandlingar (bl.a. produktion av ritningar i AutoCAD)
• Författande av miljöanmälan enligt miljöbalken
• Påverkans utredningar (bl.a. ljud- och skuggberäkningar, miljöinventeringar)
• Samrådsansvar
• Remisshantering
• Förhandlingar och dialog med sakägare, myndigheter och intressenter (bl.a. turbintillverkare, flygplatser, trafikverket, försvaret, kommuner, länsstyrelser, elnätägare, markägare,
grannar, föreningar)
• Upphandling av underkonsulter, markarbeten, turbin och elanslutning
• Hanterande av överklagandeärenden genom samarbete med jurist
• . Due diligens uppdrag och finansiella lösningar

Olle Hedberg är Universitetsutbildad WindPRO och WaSP användare med licensierad mjukvara.

Kontakta oss så kan vi se vad vi kan hjälpa till med!

Län och kommun(er) där företaget bedriver verksamhet
Stockholm - Nacka

Registrerade sökkategorier

Företaget är idag en befintlig aktör /leverantör inom vindkraftbranschen: Ja

Konsult och tjänsteleverantör inom:

  • Design av vindkraftparker
  • Finansiella tjänster
  • Marknadsanalys
  • Miljö & tillstånd
  • Projektering
  • Simulering och programvara
  • Teknikkonsult
  • Vindresursanalys & vindmätning

Kompletterande information
Vi vill att ni möter oss med höga förväntningar!
WindXEnergy har som affärside att vara din allra mest engagerade och närvarande samarbetspartner. Det ska alltid vara enkelt att ha med WindXEnergy att göra och vi kommer att anstränga oss till det yttersta för att möta dina behov. Vi lovar också att se till att du får exakt den kompetens som situationen kräver och kommer bara ta oss an uppdrag som vi vet att vi kan leverera över förväntan.

Kontaktperson

Namn
Olle Hedberg

Befattning
VD

E-post
olle@windx.se

Telefon
+46 735-242295