Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Välj län

Välj en eller flera kategorier

36 träff(ar)

Alstom Power Sweden AB

Vindturbinleverantör Ja
Komponent & system
 • Generator

Arise AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Betongindustri AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong

Calluna AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Carbex AB

Komponent & system
 • Generator

COWI AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Elnät
 • Fundament
 • Konsulter

Drivsystem 05 AB

Komponent & system
 • Kylsystem
 • Lager
 • Mätutrustning
 • Smörjsystem
 • Säkerhetsutrustning
 • Växellåda
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Småskaliga vindkraftverk

Eolus Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

FreeWind Vindkraftutveckling

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning

GEOtext ®

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter
 • Projektörer

Green Target AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

KL Industri AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kabel
 • Transformator
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom

Metric Power Systems AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom

Minec Produktion AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
 • Metallbearbetning
 • Ytbehandling

MLT Maskin & Laserteknik AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning

NCC Construction Sverige AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Torn
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fundament
 • Logistik, transport och lyft

Neas Energy

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Test, mät och certifiering

Niras Sweden

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

Rejlers Energitjänster AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Mätutrustning
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter

REJLERS SVERIGE AB, WINDPOWER

Komponent & system
 • Anemometer
 • Hinderbelysning
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

RGP Vindkraftskonsult AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
 • Vindkraftkooperativ
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Siral System Co AB

Komponent & system
 • Fundament
Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning

SMHI

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Vindresursanalys & vindmätning

Stena Renewable AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

Svevia AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Fundament

Sweco AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Triventus Service AB

Komponent & system
 • Anemometer
 • Blad
 • Elektriska system och elektronik
 • Fundament
 • Generator
 • Gjutna och smidda delar
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kabel
 • Komposit & kolfiber
 • Kontrollsystem & programvara
 • Kylsystem
 • Lager
 • Mekanisk broms
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Mätutrustning
 • Nacellhus
 • Rotorsystem
 • Skruvar & fästande komponenter
 • Smörjsystem
 • Säkerhetsutrustning
 • Torn
 • Transformator
 • Växellåda
 • Ytbehandling
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
Småskaliga vindkraftverk
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter

Tyréns AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Vattenfall Services Nordic AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Vikingstads Mekaniska Verkstad AB

Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong

VTS AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

WAILA AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning

Westermo Data Communications AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Komponenter och teknik