Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Välj län

Välj en eller flera kategorier

48 träff(ar)

Advise Risk & Försäkring AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring

Advokatfirman Lindahl

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Axpo Sverige AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Betongindustri AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong

Bodecker Partners AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring

Calluna AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Certex

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning

Clinton Marine Survey AB

Offshore
 • Projektörer

COWI AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Elnät
 • Fundament
 • Konsulter

Ecocom AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Eigenbrodt AB

Komponent & system
 • Generator
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Kabel
 • Kylsystem
 • Mätutrustning
Offshore
 • Hamn

ENERCON GmbH

Vindturbinleverantör Ja

Enetjärn Natur AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Eolus Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

Faveo Projektledning

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

GEOtext ®

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter
 • Projektörer

Grontmij AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

HS Kraft AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • Fundament & betong
 • Mark
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Övervakning och styrning

InnoVentum AB

Småskaliga vindkraftverk

KraftX AB

Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Kraftö Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

MAQS Law Firm Advokatbyrå

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Marcon Windpower AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fartyg
 • Fundament
 • Hamn
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

MIAS i Ängelholm AB

Komponent & system
 • Hydrauliska system och komponenter
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg

NCC Construction Sverige AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Torn
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fundament
 • Logistik, transport och lyft

Neas Energy

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Test, mät och certifiering

Niras Sweden

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

Onsalagruppen AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Plan och Arkitektur i Malmö AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd

Pöyry SwedPower AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter

REJLERS SVERIGE AB, WINDPOWER

Komponent & system
 • Anemometer
 • Hinderbelysning
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

SEBAB AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Transformator
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Reparation och service

Sven Jinert AB

Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft

Svevia AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Fundament

Sweco AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Systecon AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Triventus Service AB

Komponent & system
 • Anemometer
 • Blad
 • Elektriska system och elektronik
 • Fundament
 • Generator
 • Gjutna och smidda delar
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kabel
 • Komposit & kolfiber
 • Kontrollsystem & programvara
 • Kylsystem
 • Lager
 • Mekanisk broms
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Mätutrustning
 • Nacellhus
 • Rotorsystem
 • Skruvar & fästande komponenter
 • Smörjsystem
 • Säkerhetsutrustning
 • Torn
 • Transformator
 • Växellåda
 • Ytbehandling
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
Småskaliga vindkraftverk
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter

Tyréns AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Vattenfall Services Nordic AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

VEM motors GmbH, Filial Sweden

Komponent & system
 • Generator

VTS AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Westermo Data Communications AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Komponenter och teknik

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

ÅF AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning