Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Välj län

Välj en eller flera kategorier

72 träff(ar)

Advokatfirman Lindahl

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Alstom Power Sweden AB

Vindturbinleverantör Ja
Komponent & system
 • Generator

Anders Lönnquist Advokatbyrå AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster

AQSystem AB

Komponent & system
 • Anemometer
 • Mätutrustning
Konsult och tjänsteleverantör
 • Vindresursanalys & vindmätning

Arise AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Betongindustri AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong

Calluna AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Certex

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning

Clinton Marine Survey AB

Offshore
 • Projektörer

COWI AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Elnät
 • Fundament
 • Konsulter

Eigenbrodt AB

Komponent & system
 • Generator
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Kabel
 • Kylsystem
 • Mätutrustning
Offshore
 • Hamn

Empower AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kabel
 • Kontrollsystem & programvara
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Envirowork

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Vindresursanalys & vindmätning

Faveo Projektledning

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Foyen Advokatfirma

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Gamesa Wind Sweden AB

Vindturbinleverantör Ja

GEOtext ®

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter
 • Projektörer

Glynwed AB

Komponent & system
 • Lager
 • Ytbehandling
Offshore
 • Komponenter och teknik

Grontmij AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Hewall Safety Sweden AB

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Hexicon AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Projektering
Offshore
 • Fundament
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter

Iberfasa SL Spanish Filial

Vindturbinleverantör Ja
Komponent & system
 • Anemometer
 • Elektriska system och elektronik
 • Kabel
 • Smörjsystem
Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Infratek Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Mark
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
Offshore
 • Elnät
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät

INKOM, Industrikomponenter AB

Komponent & system
 • Hinderbelysning
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara
Offshore
 • Komponenter och teknik

Inspecta Sweden AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering

Kjeller Vindteknikk

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Konsulter

Klüber Lubrication Nordic, filial Sverige

Komponent & system
 • Smörjsystem
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg
Offshore
 • Komponenter och teknik
Småskaliga vindkraftverk
 • Komponenter och teknik

Kolektor Etra

Komponent & system
 • Transformator

Konsult

Vindkraftsägare & investerare
 • Industri/näringsliv
 • Privatperson
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys

KraftX AB

Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Kraftö Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

Labkotec AB

Komponent & system
 • Blad
 • Mätutrustning
 • Säkerhetsutrustning

MAQS Law Firm Advokatbyrå

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Marsh AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring

Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
Offshore
 • Konsulter

Meteogroup Scandinavia AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Mevira AB

Drift och underhåll
 • Reparation och service
Småskaliga vindkraftverk

MIAS i Ängelholm AB

Komponent & system
 • Hydrauliska system och komponenter
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg

NCC Construction Sverige AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Torn
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fundament
 • Logistik, transport och lyft

Neas Energy

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Test, mät och certifiering

O2

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
 • Vindkraftkooperativ
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

PowerQuest AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys

Pöyry SwedPower AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter

REJLERS SVERIGE AB, WINDPOWER

Komponent & system
 • Anemometer
 • Hinderbelysning
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Rope Access Sverige AB

Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
Offshore
 • Bygg och montage

Schaeffler Sverige AB

Komponent & system
 • Kontrollsystem & programvara
 • Lager
 • Smörjsystem
Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Siemens AB

Vindturbinleverantör Ja
Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Transformator
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Elnät

Skuru Högre Höjder Ropeaccess AB

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg

STF Ingenjörsutbildning AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

StormGeo

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Vindresursanalys & vindmätning

Svevia AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Fundament

Sweco AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Systecon AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

TEROC AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
 • Torn
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Fundament
Småskaliga vindkraftverk
 • Fundament

Tyréns AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Vacon AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara

Vasa Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare

Vattenfall Services Nordic AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

VTS AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Windcap Management AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning

WindXEnergy

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

wpd Offshore Stockholm AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Offshore
 • Projektörer

wpd Scandinavia AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering

WSP

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter

ÅF AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning

Ägir konsult AB

Komponent & system
 • Generator
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult