Logotyp
Svensk flagga Engelsk flagga

Välj län

Välj en eller flera kategorier

87 träff(ar)

ABB Inocean AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Bygg och montage
 • Elnät
 • Fartyg
 • Fundament
 • Hamn
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft
 • Projektörer

Advokatfirman Lindahl

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

AH automation AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kabel
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom

Arise AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Barnsäkerhet & Första Hjälpen Utbildning i Sverige

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Betongindustri AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Fundament & betong

Bult & Fästteknik

Komponent & system
 • Skruvar & fästande komponenter

Calluna AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Certex

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning

Chalmers Professional Education

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Clinton Marine Survey AB

Offshore
 • Projektörer

COWI AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Elnät
 • Fundament
 • Konsulter

CRC Vindkraft AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering

Damalini AB / Easy-Laser

Komponent & system
 • Mätutrustning

Dson Consulting AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Projektering

Ecocom AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Eigenbrodt AB

Komponent & system
 • Generator
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Kabel
 • Kylsystem
 • Mätutrustning
Offshore
 • Hamn

Empower AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kabel
 • Kontrollsystem & programvara
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Energi & Miljöstrategi AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Vindresursanalys & vindmätning

Enviropower Systems Nordic AB

Vindturbinleverantör Ja

Eolus Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

ES Power AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Småskaliga vindkraftverk

Esbjörnson Consulting

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
Drift och underhåll
 • Reparation och service
Offshore
 • Bygg och montage

Extreme works

Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
Drift och underhåll
 • Reparation och service
Offshore
 • Konsulter

Eyer Fondkommission AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys

Faveo Projektledning

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

GEOtext ®

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter
 • Projektörer

Go Virtual Nordic AB

Vindturbinleverantör Ja
Konsult och tjänsteleverantör
 • Simulering och programvara

Gothia Vind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Projektering

Greenbyte

Konsult och tjänsteleverantör
 • Vindresursanalys & vindmätning

Greenextreme AB - Vindkraftprojektör

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Göteborg Energi

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Kommun
 • Projektör
 • Vindkraftkooperativ
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

Hexagon Metrology Nordic AB

Komponent & system
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Test, mät och certifiering

Hj. Edwards & Co AB

Komponent & system
 • Gjutna och smidda delar
 • Nacellhus
 • Skruvar & fästande komponenter

Härryda Energi AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag

Infratek Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Mark
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
Offshore
 • Elnät
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät

Inocean Sweden AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fartyg
 • Fundament
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft
 • Projektörer

KraftX AB

Drift och underhåll
 • Utrustning och verktyg

Kramers Mek Verkstad AB

Komponent & system
 • Metallbearbetning

Ljuniq AB

Komponent & system
 • Blad
 • Gjutna och smidda delar
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Skruvar & fästande komponenter
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

MAQS Law Firm Advokatbyrå

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd

Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
Offshore
 • Konsulter

Metix AB

Komponent & system
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning

Mevira AB

Drift och underhåll
 • Reparation och service
Småskaliga vindkraftverk

MLT Maskin & Laserteknik AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning

MoorLink

Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Moventas AB

Komponent & system
 • Växellåda
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Övervakning och styrning

Mpiro Windpower AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

NCC Construction Sverige AB

Komponent & system
 • Fundament
 • Torn
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Projektering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fundament
 • Logistik, transport och lyft

Neas Energy

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
Konsult och tjänsteleverantör
 • Finansiella tjänster
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Test, mät och certifiering

Niras Sweden

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Projektörer

Nordh Energy

Småskaliga vindkraftverk

NORDTAC

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Northern Offshore Services

Offshore
 • Fartyg
 • Logistik, transport och lyft

Onsalagruppen AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Osterman Helicopter AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
 • Mark
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Bygg och montage
 • Fundament
 • Hamn
 • Logistik, transport och lyft

Picea kulturarv

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult

Pöyry SwedPower AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Konsulter

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service

REJLERS SVERIGE AB, WINDPOWER

Komponent & system
 • Anemometer
 • Hinderbelysning
 • Kontrollsystem & programvara
 • Mätutrustning
Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Finansiella tjänster
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Drift och underhåll
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Rope Access Sverige AB

Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
Offshore
 • Bygg och montage

Semcon Caran AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

SKF Sverige AB

Komponent & system
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kontrollsystem & programvara
 • Lager
 • Mekaniska verktyg
 • Mätutrustning
 • Smörjsystem
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning

SMC Sweden AB

Komponent & system
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Mätutrustning
 • Smörjsystem
 • Växellåda
 • Ytbehandling
Drift och underhåll
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Komponenter och teknik

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning

SSPA Sweden AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Miljö & tillstånd
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Vindresursanalys & vindmätning
Offshore
 • Fartyg
 • Fundament
 • Hamn
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Stena Renewable AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Energibolag
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare

Svenska Vindkraftkonsulterna AB

Komponent & system
 • Säkerhetsutrustning
Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Marknadsanalys
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning

Svevia AB

Komponent & system
 • Fundament
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Nedmontering
Offshore
 • Fundament

Sweco AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Fundament & betong
Drift och underhåll
 • Drift
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Swerea IVF AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult

Systecon AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Säkerhetsutbildningar Sverige AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning

Trinfoo AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Risk och försäkring
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering

Triventus Service AB

Komponent & system
 • Anemometer
 • Blad
 • Elektriska system och elektronik
 • Fundament
 • Generator
 • Gjutna och smidda delar
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Instrumentutrustning & inbäddad mjukvara
 • Kabel
 • Komposit & kolfiber
 • Kontrollsystem & programvara
 • Kylsystem
 • Lager
 • Mekanisk broms
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Mätutrustning
 • Nacellhus
 • Rotorsystem
 • Skruvar & fästande komponenter
 • Smörjsystem
 • Säkerhetsutrustning
 • Torn
 • Transformator
 • Växellåda
 • Ytbehandling
Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
 • Fundament & betong
 • Logistik, transport och lyft
Drift och underhåll
 • Drift
 • Nedmontering
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter
Småskaliga vindkraftverk
 • Bygg och montage
 • Komponenter och teknik
 • Konsulter

Tyréns AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Risk och försäkring
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
Offshore
 • Konsulter

Vacon AB

Komponent & system
 • Elektriska system och elektronik
 • Kontrollsystem & programvara

Vattenfall Services Nordic AB

Projektör inom
 • Ej vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Bygg och montage
 • El och telekom
 • Entreprenörer
Drift och underhåll
 • Drift
 • Reparation och service
 • Utrustning och verktyg
 • Övervakning och styrning
Offshore
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer
Småskaliga vindkraftverk
 • Elnät
 • Konsulter
 • Projektörer

Vicura AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Teknikkonsult

VTS AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Risk och försäkring
Bygg-, installation- och entreprenad
 • Logistik, transport och lyft
Offshore
 • Fartyg
 • Hamn
 • Konsulter
 • Logistik, transport och lyft

Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Juridiska tjänster
 • Miljö & tillstånd

Wästgöta Wind AB

Vindkraftsägare & investerare
 • Projektör
Projektör inom
 • Vindkraftsägare
Konsult och tjänsteleverantör
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Projektering
Offshore
 • Projektörer

ÅF AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Design av vindkraftparker
 • Forskning, utveckling och utbildning
 • Marknadsanalys
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering
 • Simulering och programvara
 • Teknikkonsult
 • Test, mät och certifiering
 • Vindresursanalys & vindmätning

Åmål Components AB

Komponent & system
 • Blad
 • Gjutna och smidda delar
 • Hydrauliska system och komponenter
 • Komposit & kolfiber
 • Mekaniska verktyg
 • Metallbearbetning
 • Skruvar & fästande komponenter
 • Växellåda
Drift och underhåll
 • Reparation och service

Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB

Konsult och tjänsteleverantör
 • Miljö & tillstånd
 • Projektering