Posted on

Minska ditt klimatfotavtryck

Att minska på ditt koldioxidavtryck är bästa du kan göra för miljön. Det handlar mycket om att försöka dra ner på dina utsläpp. Det finns bra knep och tips på hur du kan göra det på ett enkelt och effektfullt sätt. Solceller är bra för miljön på flertalet sätt. Att installera solceller är en väldigt bra sak som gör mycket för miljön. Gå in på https://www.otovo.se/ för att få kvalitetssolceller installerade.

Producera egen el i minst 25 år

Du kan på https://www.otovo.se/ utforska ditt taks förutsättningar för att ha solceller. Det är möjligt att få en uträkning av ditt taks solpotential på https://www.otovo.se/. Du kan även få ett prisförslag för installationen av solcellerna men även få en uppskattning kring vad du kan spara genom att välja solceller. När du beställer solceller från https://www.otovo.se/ får du förlag på hur solcellerna kan anpassas på bästa sätt för att kunna producera så mycket energi som möjligt. När väl solcellerna är på plats kan du producera din egen rena och billiga el i minst 25 år framåt.

Följ solcellernas produktion i en app

Om du väljer att beställa solceller från https://www.otovo.se/ har du även möjlighet att enkelt kunna följa dina solcellers produktion av el i en app. Varje dag, månad eller i realtid kan du följa produktionen. Det finns även möjlighet i appen se hur mycket du minskar dina koldioxidutsläpp. Du kan helt enkelt få en ökad förståelse för nyttan din investering i solceller faktiskt gör för klimatet.

Välj kvalitativa solceller

För att vara ännu mer miljösmart än att bara installera solceller kan du även satsa på paneler av hög kvalité och som ger hög effekt. Solceller som du installerar ska hålla i minst 25-30 år och ju längre de håller desto mindre blir miljöpåverkan. Det är viktigt att även installatören av solcellerna har bra kunskap och erfarenhet av solceller för att placeringen ska bli optimal. Solceller är sköra och behöver hanteras varsamt.

Solceller lönar sig på sikt

Fördelen med solceller är att du minskar dina egna energikostnader. Det är en stor investeringskostnad men solcellerna kommer under sin livstid att betala sig själva och ge mycket mer därtill. Det är viktigt att se installationen av solceller i det långa perspektivet. Även om du producerar mycket av din el själv behöver du ett elavtal. För miljöns skull är det bra att välja en elleverantör som erbjuder förnybar el.

Dra ner energiförbrukningen med nya vanor

För att gynna både din plånbok och klimatet är det en bra idé att försöka minska ner energiförbrukningen i hemmet ytterligare. Det kan du enkelt göra genom att ändra små vanor som att stänga av elektronik istället för att låta dem stå i standby-läge. Att koppla ur apparater och släcka lampor är andra små saker som gör stor skillnad på sikt.