Posted on

Därför ska du välja förnybar el

Miljövänlig el är något som har blivit alltmer efterfrågat det senaste åren. Förmodligen är det för att människor är mer miljömedvetna och vill bidra till ett bättre klimat. Miljövänlig el eller grön el som det också kallas ger lite eller inga koldioxidutsläpp, sådan el kommer ifrån exempelvis vind- och vattenkraft. Att producera el från vindkraft är ett bra mycket bättre alternativ än från kol och kärnkraft. Men det går inte att komma ifrån att den miljövänligaste elen är den som inte används alls. Om du vill värna om miljön och din egen plånbok ska du försöka dra ner på energikonsumtionen. Men du kan även göra något åt ditt elavtal, om du jämför elavtal för att alltid ha det bästa elpriset.

Byt ut alla glödlampor

Men oavsett hur bra elavtal du har kommer du inte undan att det finns en stor sparpotential i hemmet. Du kan nämligen med enkla och effektiva medel minska din elkostnad rejält utan att det faktiskt innebär en sådan stor förändring i din vardag. Många hushåll skulle kunna minska sin elkonsumtion med cirka 10 procent per år bara genom att göra genomtänkta och miljösmarta val. Det skulle inte bara ha positiv effekt på plånboken utan även miljön. Genom att göra små förändringar hemma, som att undvika att ha diverse elektronik i standby-läge, byta ut alla glödlampor i hemmet till lågenergilampor och släcka i det rum du inte befinner dig i, kommer du långt. Att stänga av duschvattnet när du tvålar in dig är en annan enkel sak som du kan göra.

Människan måste ändra levnadsmönster

Att dra ner på din elkonsumtion är positivt för miljön eftersom ju mer el som används desto bättre är det. Produktionen av el står nämligen för ungefär tre fjärdedelar av all koldioxid som släpps ut. Det är därför det är så viktigt att dels välja förnybar el men även dra ner på konsumtionen. Enligt forskare har nu jorden gått in i en ny geologisk tidsålder som kallas för antropocen, vilket till största delen beror på att människan har påverkat jorden i den grad att förutsättningarna för livet på jorden har förändrats. I takt med ett varmare klimat dör olika arter ut och odlingsmark som varit bördiga går inte längre att bruka. Att vända tillbaka utvecklingen är väldigt svårt, nästintill omöjligt eftersom u-länder självklart strävar efter samma standard som i i-länderna. Det du kan göra är att du som individ försöker ändra ditt beteende och hur du lever.