Posted on

Främja miljön med enskilda avlopp

Avloppsvatten från duschar, handfat, toaletter och tvättmaskiner färdas från huset genom ett labyrintliknande nätverk under marken till ett reningsverk. I reningsverket renas avloppsvattnet från bakterier och föroreningar innan det kommer ut i vattnet igen. Dock kan mycket hända längs vägen och i värsta fall kan orenat avloppsvatten släppas ut i miljön. Föga förvånande har avloppshantering och adekvata avloppssystem en viktig betydelse för såväl miljön som samhället. Vid brister kan avloppsvattnet förorena den lokala miljön och öka risken för att sprida sjukdomar via dricksvattnet.

Installera ett enskilt avlopp från FANN

 

Om din fastighet inte är anslutet till det kommunala avloppet blir det dessutom extra svårt att värna om miljön. Lösningen är att skaffa ett svensktillverkat enskilt avlopp från FANN. Deras paketlösningar har fördelen att ha tio års garanti och inte kräva serviceavtal. Allt du behöver för att få ett så miljövänligt avlopp som möjligt är följande:

  • Rätt system. Med tanke på att FANN har en marknadsledande position kan du vara säker på att systemet är anpassat för dina specifika behov.
  • Pålitlighet. FANN erbjuder lösningar med högt ställda krav på kvalitet och miljöpåverkan. En utbildad installatör med maximal pålitlighet säkerställer att systemet uppfyller dina behov.
  • Underhållsfritt. Du behöver inte oroa dig för underhåll när du har FANN:s enskilda avlopp installerat. Med en komplett beskrivning och ett dokumenterat bevis på tio års funktionsgaranti har du allt du behöver.

Förhindra potentiella föroreningar

Förutom att ha ett bra system installerat finns det några saker du själv kan göra för att förhindra potentiella föroreningar. För det första bör du minimera vattenförbrukningen när det regnar och vänta med att köra diskmaskin och tvättmaskin. Denna åtgärd minskar belastningen på avloppssystemet när det regnar. En annan åtgärd är att minska vattenförbrukningen genom att installera handfat och toaletter med lågt vattenflöde. Du kan även tänka på att alltid stänga av vattnet när du exempelvis borstar tänderna eller rakar dig på morgonen.