Posted on

Såhär fungerar ett vindkraftverk

Ett vindkraftverk är ett slags maskin som sitter högs upp på ett torn. Detta torn är stationärt och har en rotor som snurrar när den påverkas av vinden. Denna rotor driver i sin tur en generator som producerar el. Vindkraftverk behöver vind för att fungera, och beroende på vilken vind som finns tillgänglig varierar vindkraftverkets effekt. Den form av rotor som används på vindkraftverk är något som kallas för friströmsturbin, och en sådan kan inte omvandla energin till arbete.

Enligt Betz lag, som bevisats av den tyske aerodynamikern Albert Betz, kan inte den maximala verkningsgraden överstiga 59% hos ett vindkraftverk. Vid låga vindhastigheter är effekten låg, men däremot ökar den kraftigt när vindens hastighet ökar – detta genom att man räknat ut att effekten hos ett vindkraftverk generellt ökar med upphöjt till tre i takt med att vindhastigheten ökar.

Under en vindhastighet på 4-5m/s blir det ingen elproduktion alls från vindkraftverket då denna svaga vindhastighet inte räcker till för underhåll av vindkraftverkets egenförbrukning.

Vid 10 – 14 m/s är det så kallad märkvind. Om vinden överstiger denna nivå så reglerar vindkraftverket så att en del av vinden inte används men turbinen och effektuttaget klarar att producera i sin maximala effekt.

Vid 20 – 25 m/s stänger man generellt ner vindkraftverket för att skydda mot överbelastning.