Posted on

Mer om vindkraftverkets konstruktion

Ett vindkraftverk består, om man ser det ur ett större och lite grövre perspektiv, av fyra huvuddelar: fundamentet som det står på, tornet, maskinhuset och rotorn. Oftast sitter rotorn horisontellt istället för vertikalt, men vindkraftverk med vertikal rotor existerar också. Tornet är uppsatt på fundamentet, ovanpå tornet sitter maskinhuset som har rotorn med sina 3 rotorblad framför sig.

När det blåser över 5 m/s börjar rotorbladen rotera, och när detta sker så förs rotationskraften över till en generator som har funktionen att den överför den kinetiska energin till elektricitet. Denna elektricitet förs sedan över till en transformator som därefter omvandlar den till rätt spänning för att sedan föra ut den spänningen på elnätet.

Om vindkraftverket byggts med en konventionell generator så krävs det att man använder en växellåda som har en betydligt starkare utväxling än vad som krävas om man använder en direktdriven generator med omformare. Denna konventionella generator har därmed fått hjälp av en så kallad ovanlig växellåda för att rätt varvtal ska uppnås.

Hos ett vindkraftverk med en direktdriven generator krävs att andra material och magneter samt tekniska speciallösningar används, dessutom måste energin alltid omformas innan den kan sändas ut på elnätet.