Posted on

Vindkraften, vad säger lagen?

Som tidigare nämnts beräknas vindkraft som miljöfarlig verksamhet, men detta gäller endast om vindkraftverket är över 50 meter högt eller om det är flera vindkraftverk istället för bara ett som ska byggas i ett och samma område. Sådana byggen av vindkraftverk kräver bygglov enligt miljöbalken, men bygglov kan också krävas när eller om man vill bygga mindre vindkraftverk.

Enligt Vindlov, som finns tillgänglig hos energimyndigheten.se, som har den senast uppdaterade information om regler och bestämmelser för vindkraftverk så krävs det inte tillstånd för att sätta upp ett så kallat miniverk.

Ett miniverk är ett litet vindkraftverk som har en maxhöjd på 20 meter och en maximal rotordiameter på 3 meter. Men för gårdsverk på 20-50 meter i höjd och rotordiametern överstiger 3 meter så måste man ansöka om tillstånd.

  • Större vindkraftverk = tillstånd för att man ska få bygga ett vindkraftverk. Handläggs av kommunen där vindkraftverken ska byggas, medan tillstånd och bygglov (enligt miljöbalken) för stora anläggningar handläggs av länsstyrelsen.
  • I vattenområden inom Sveriges gränser krävs att man får tillstånd enligt miljöbalken samt att kommunen ger sin tillstyrkan. I vatten; då är det prövas det av mark- och miljödomstolen.
  • Enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon krävs regeringens tillstånd för att få bygga till havs inom Sveriges ekonomiska zon.