Posted on

Vindkraftverk ger grön el

Grön el är miljövänlig el som kommer från bland annat vindkraftverk. Genom att välja grön el minskar du din miljöpåverkan och du är också med och ökar efterfrågan på el från sol-, vind- och vattenkraft. Om du vill göra ännu mer för miljön ska du ansluta dig till https://tibber.com/se/ och få det bästa elpriset. Deras el kommer uteslutande från vindkraftverk, solenergi eller vattenkraft. Genom deras tjänst kan du även kontrollera din energiförbrukning på ett helt annat sätt, vilket är gynnsamt för både din plånbok och miljön. Du kan genom en applikation som företaget tagit fram få hjälp att sänka din elförbrukning. För den grönaste elen är faktiskt den el som du inte förbrukar. Du kan också koppla upp ditt hem till appen och därigenom kontrollera uppvärmning, elbilsladdningen och mycket mer. Det är det smarta elavtalet som du inte kommer kunna vara utan när du väl börjar använda det. De tjänar faktiskt inte pengar på att du förbrukar el, de tar inga marginaler på elpriset. Du betalar en abonnemangsavgift varje månad.

Vindkraft är en viktig källa till grön el

Vindkraft är en av de viktigaste källorna till grön el. Vind är en källa som aldrig sinar och ett väldigt bra sätt att bromsa den globala uppvärmningen som sker. Ett vindkraftverk fångar energi från vinden och vindens rörelse. Elanvändningen kommer öka i Sverige eftersom fossila bränslen ska ersättas med el. Samtidigt som kärnkraftverken läggs ner blir vindkraftverken ännu mer betydelsefulla. För tillfället kommer ungefär 20 procent av all el som svenskarna använder från vindkraft.

Platsen som vindkraftverken står på är viktig

Vindkraft ger inga direkta utsläpp till naturen och vindkraftverken lämnar inget avfall efter sig. Om ett vindkraftverk tas bort kan marken lätt återställas. Det största huvudbryet med vindkraft är den negativa effekten vindkraftverken har på landskapsbilden och andra naturvärden som till exempel fåglarna. Därför är platsen som vindkraftverken sätts upp på väldigt viktig. Vindkraftverken utvecklas hela tiden och utvecklingen går framåt med en rasande fart. De är nu högre torn och mycket större med bättre och effektivare turbiner. Större vindkraftverk är bättre eftersom de då kan producera mer el. En annan utmaning som finns med vindkraftverken är att vinden varierar mycket. Om det inte blåser måste det finnas andra källor till grön el. Egentligen är det bäst att anlägga vindkraftverk till havs då det blåser starkare och oftare där. Men det kostar mycket mer än att underhålla och bygga vindkraftsparker till havs. Vindkraft producerar mest el under vinterhalvåret.